Veranderende marktomstandigheden, tegenvallende bedrijfsresultaten of het wegvallen van sleutelpersonen in uw organisatie kunnen redenen zijn om te reorganiseren. Reorganisaties zijn moeilijke beslissingen. Goede voorbereiding is daarom essentieel. 

Reorganisatie & verandermanagement

Een reorganisatie geeft vaak onrust in een organisatie. Processen raken verstoord, personeel wordt onzeker en klanten ervaren onduidelijkheid. het verlies van kennis of omzet kan voorkomen worden door een goede, gefaseerde uitrol van een reorganisatie. Met een goed voorbereid en doordacht veranderplan komt uw organisatie sterker uit een reorganisatieproces.

RSB Management als partner

Wij treden op als regievoerder tijdens een (aankomende) reorganisatie, waarbij we alle essentiële en noodzakelijke aspecten voorbereiden, uitvoeren én monitoren.

RSB Management ontzorgt u onder meer bij;

  • Opstellen draaiboek reorganisatie
  • Helder en consistente communicatie
  • Gesprekken met OR en vakbonden
  • Opstellen en uitvoeren Sociaal Plan
  • Formatieplaatsenplan
  • Mobiliteitsvraagstukken (herplaatsingen, outplacement, scholing, etc)
  • Bezwaren- en begeleidingscommissies
  • Ontslagprocedures (Wet Melding Collectief Ontslag, UWV, Kantonrechter)

Robert Bruns heeft door jarenlange ervaring dé juiste expertise in huis om zowel u als ondernemer, als ook de werknemer met raad en daad bij te staan. Indien nodig kunnen we tijdens het gehele proces gebruik maken van gerenommeerde partners (bijvoorbeeld arbeidsrechtjuristen en accountants).