De bevlogenheid van medewerkers (employee engagement) is wereldwijd met 4 procent toegenomen. Dat klinkt mooi, maar het aantal werknemers dat echt passie voor zijn werk voelt blijft nog altijd steken op een schamele 30 procent. Wat kunnen werkgevers doen om de employee engagement te versterken?

Employee engagement of commitment

Volgens Effectory is er een duidelijk verschil tussen engagement en commitment, oftewel bevlogenheid, draait om passie. Werknemers hebben niet het gevoel dat ze aan het werk zijn, de tijd vliegt en werknemers krijgen energie van wat ze doen. Ze zijn enthousiast, geïnspireerd en trots op wat ze doen. Commitment danwel betrokkenheid gaat over het idee dat je op je plek bent binnen de organisatie en je kunt vinden in de doelen van het bedrijf.

De heilige graal van personeelsmanagement zijn werknemers die zowel bevlogen als betrokken zijn. Die werknemers zijn nog altijd tamelijk schaars, zo blijkt uit het onderzoek van Effectory. In Zuid-Amerika vind je ze het meest: 43 procent van de werknemers zegt betrokken en bevlogen te zijn. Daar blijven Nederland en de rest van Europa met 27 procent ver bij achter.

Factoren voor bevlogenheid en betrokkenheid

Een aantal factoren spelen een rol bij de bevlogenheid en betrokkenheid van werknemers. Kleinere organisaties scoren beter dan grote. De werkdruk is van belang. Wanneer mensen te veel of juist te weinig op hun bordje krijgen, nemen bevlogenheid en betrokkenheid af. Opleidingsniveau heeft deels invloed op de score. Hoger opgeleide werknemers hebben vaak een hogere employee engagement. Maar op de betrokkenheid heeft het opleidingsniveau nauwelijks invloed.

Wat wil de bevlogen medewerker?

Werkgevers die de employee engagement willen vergroten moeten aandacht besteden aan de wensenlijst van hun medewerkers. Uit het onderzoek van Effectory blijkt dat werknemers vier dingen heel belangrijk vinden:

  1. Een aanstekelijke bedrijfscultuur waar werknemers het gevoel hebben op hun plek te zijn. Werknemers zijn trots op wat de organisatie doet en nastreeft.
  2. Een optimale werkomgeving waar werknemers de ruimte krijgen om hun werk te doen en prestaties te leveren en waar ze hun eigen vaardigheden kunnen verbeteren.
  3. Uitmuntende leiders die werknemers inspireren, vertrouwen inboezemen, weten wat er speelt en goed communiceren.
  4. Inspirerende direct leidinggevenden die de werknemers motiveren en hun feedback serieus nemen.

Wat is de winst van employee engagement?

Organisaties waarin werknemers een grote mate van bevlogenheid tonen, zijn over het algemeen winstgevender. Ze presteren 26 procent beter en zien het personeelsverloop met 60 procent dalen, zo blijkt uit het onderzoek.

Werknemers die passie voelen voor hun werk zetten zich meer in, zijn productiever, meer klantgericht en gaan zorgvuldiger om met de middelen van het bedrijf. Ze fungeren als ambassadeur van de organisatie en ervaren een grotere mate van werkgeluk. Ook verzuimen ze minder. Bevlogen werknemers kijken minder vaak naar carrièremogelijkheden buiten de eigen organisatie. In bedrijven waar het werk grote risico’s met zich meebrengt, is er een verband gelegd tussen bevlogenheid en een hoger veiligheidsbewustheid.