Partners

KortKrachtig
Training en advies in communicatieve vaardigheden
www.kortkrachtig.nl

Algemeen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
www.minszw.nl

Eprom Loonindex
www.loonindex.nl

Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl