Business
Concurrentiebeding
Hoe toetst een rechter een concurrentiebeding?

Is het concurrentiebeding (ccb) geldig overeengekomen? Dat is zo, als het schriftelijk is aangegaan met een meerderjarige, in een vast dienstverband.

In een tijdelijk dienstverband is een ccb alleen geldig als de werkgever zwaarwegend bedrijfsbelang heeft en dat in het contract goed onderbouwde.

Is het ccb nog geldig? Het kan zijn werking hebben verloren, bijvoorbeeld als het beding vanwege een promotie zwaarder is gaan drukken en daarom opnieuw met de werknemer had moeten zijn overeengekomen, in de  nieuwe functie.

Heeft de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld? Dan is het ccb niet meer geldig.

Is er reden het ccb te vernietigen? Dat kan als de werkgever er geen zwaarwegende belangen bij heeft. Bijvoorbeeld als de ex-werknemer, ondanks letterlijke overtreding, hem feitelijk geen concurrentie aandoet.

Wordt de werknemer onbillijk benadeeld door het ccb? Dat zou bijvoorbeeld kunnen als hij alleen emplooi kan vinden in de branche die hem door het ccb verboden is.

Is er reden om de boetes te matigen? Dan mag de rechter dat doen.

Is er reden om de ex-werknemer een vergoeding toe te kennen voor de tijd die hij door het ccb ernstig wordt belemmerd?

Vooral die laatste is bij weinigen bekend!

Bronnen: art. 7:653 B.W., art. 6:94 B.W., Tekst&Commentaar Boek 7 B.W., Hoge Raad 9 maart 1979, NJ 1979/467, Hoge Raad 5 januari 2007, JAR2007/37 .
Item “Coronavirus” mag blijven staan de andere twee mogen verwijderd worden.