Concurrentiebeding

Concurrentiebeding Hoe toetst een rechter een concurrentiebeding? Is het concurrentiebeding (ccb) geldig overeengekomen? Dat is zo, als het schriftelijk is aangegaan met een meerderjarige, in een vast dienstverband. In een tijdelijk dienstverband is een ccb alleen geldig als de werkgever zwaarwegend bedrijfsbelang heeft en dat in het contract goed onderbouwde. Is het ccb nog geldig?…